ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2563

 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ