กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ