icon title สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

img06052564satak

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ