รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 resultsicon รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ