สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ