พนักงานส่วนตำบล

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

1231

จ่าเอกสุพิช สืบสิงคาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
icon Phone circle zpsbt3frfu1 062-4617891

image046

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
icon Phone circle zpsbt3frfu1 085-4851408

 

img61608631
นางปวันรัตน์   อัคบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วนหัวหน้าสำนักปลัด :089-5083127
 img1608631
นางสาวนัทธมน สุภาพ

ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน ผอ.กองคลัง : 087-8697291
 yt.1
นายพิพัฒน์ พรหมโลก

ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน ผอ.กองช่าง : 097-3433681
001112
นางสาวอินทิราภรณ์ คำแสน
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
สายด่วน ผอ.กองศึกษาฯ : 064-0781247
พนักงานส่วนตำบล. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ