ผู้บริจาคส่งของให้กับศูนย์พักคอยตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตี บุญวิทย์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งาม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คุณธีระเดช สารพัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ร้านบุญล้อมคาร์แคร์
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 คุณอินทิราภรณ์ คำแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คุณปวันรัตน์ อัคบุตร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คุณนิประเวศ บุษบงค์ นักทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

m 0308256401

m 0308256402

m 0308256403

m 0308256404

ผู้บริจาคส่งของให้กับศูนย์พักคอยตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ