นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง
จัดกิจกรรม Big Cleaning day วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.
ณ บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

m img0902256502

m img0902256503

m img0902256504

m img0902256505

m img0902256506

m img0902256507

m img0902256508

m img0902256509

m img0902256510

นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning day วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ