นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง จัดกิจกรรม  “Big Cleaning day” วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น.
ได้ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อความสะอาด สวยงาม
ตามนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ วาระศรีสะเกษจังหวัดสะอาด

m image100365001
m image100365003
m image100365005
m image100365007
m image100365009
m image100365012

นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง จัดกิจกรรม “Big Cleaning day” วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ได้ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ณ บริเวณที. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ