รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 resultsicon รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ