นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 resultsicon นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 resultsicon แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ