องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  33160  โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4596-0431

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : อบต.ไผ่

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ