ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

326886

326873

128401

326874

326875

326876

326877

326878

326879

326880

326881

326882

326883

326884

326885 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พฺ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ