ปวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ อาทิ รร.บ้านคูสระ รร.บ้านเมี่ยงแคนดวน รร.บ้านไผ่
และโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมสติปัญญาให้เด็กกล้าแสดงออก และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักกฎระเบียบวินัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
ดั่งคำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601


jpg1401256601

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา และคณะกรรมการบริหารสถาน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ