ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สวัสดีปีใหม่ไทย

 

img1104256601

img1104256601

img1104256601

img1104256601

img1104256601

img1104256601

img1104256601

img1104256601 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>>

 

สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สวัสดีปีใหม่ไทย. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ