องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่นี้ <<คลิ๊ก>>  หรือ คิวอาร์โค้ด ประชาสัมพันธ์

 

275131849 264416979188194 8756113450369389558 n2 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=2781976&tokenValue=e944. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ