วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน
และพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลไผ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ประจำเดือนพฤษภาคม ณ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6

 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดยนายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน และพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลไผ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม ณ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ