วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เชิญไปประดิษฐาน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลไผ่
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ