ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ