องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ได้ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ สนาม หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ สนาม หน้าท. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ