รายงานควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

 resultsicon รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานควบคุมภายใน. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ