ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2567
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ