วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดยนายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ตลาดนัดชุมชน ตำบลไผ่ ณ วัดป่าไผ่สามัคคี ประจำปี 2567

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดยนายสุรชัย บัวส่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ตลาดนัดชุมชน ตำบลไผ่ ณ วัดป่าไผ่สามัคคี ประจำ. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ