"การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ"
"การป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5" และ "วิธีตรวจสอบคุณภาพอาการด้วยตนเอง"
การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
เป็นฝุ่นที่มีขนาดละเอียดเล็กมากเที่ยบเท่ากับแบคทีเรีย ซึ่งร่างกายไม่สามารถดักจับได้
ทำให้มีโอกาสเข้าร่างกายสูงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งปอด
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีคุณภาพอากาศดีมาก วัดได้ 9.6 มคก./ลบ.ม.

S 4890735

S 4890736

 S 4890732

S 4890734

S 4890735

 

 

การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดละเอียดเล็กมาก เที่ยบเท่ากับแบคทีเรีย ซึ่งร่างกายไม่สามารถดักจับได้ ทำให้มีโอกาสเข้าร่างกายสูงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งปอด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีคุณภาพอา. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ