วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมแข่งขันในโครงการการแข่งขันจักรยานขาไถเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมแข่งขันในโครงการการแข่งขันจักรยานขาไถเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน วันที. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ