ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

iconpai

ตราสัญลักษณ์. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ