อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

 

อำนาจหน้าที่. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ